fbpx
เลือกหน้า

สมุดโน้ต+เครื่องเขียน+Post-it

สมุดโน้ตรีไซเคิลหุ้มจั่วปัง พร้อมอุปกรณ์เครื่องเขียน + โพสอิท

สมุดโน้ต+เครื่องเขียน+Post-it
สมุดโน้ตรีไซเคิลหุ้มจั่วปัง พร้อมอุปกรณ์เครื่องเขียน + โพสอิท
ขนาด : A5 (ขนาดกางออก 3 พับ 8.25 x 19 นิ้ว)
ปก : สมุดโน้ตรีไซเคิลหุ้มจั่วปัง
เนื้อใน : สมุดฉีกรีไซเคิล พิมพ์เส้นบรรทัด 1 สี จำนวน 40 ใบ 80 หน้าต่อเล่ม กระดาษถนอมสายตา 65 แกรม
เครื่องเขียนด้านซ้าย : ปากการีไซเคิล 1 ด้าม , ดินสอไม้ 2 ด้าม , ไม้บรรทัดไม้ , กบเหลาดินสอ , ยางลบ
เครื่องเขียนด้านขวา : ช่องเสียบนามบัตร , ไม้บรรทัดพลาสติก , กระดาษโน้ตPost-it 25 ใบ , Post-it อินเด็กซ์ 5 สี